9 mai – deschiderea oficială a biroului meu parlamentar

Pe data de 9 mai, de Ziua Europei, doresc să inaugurez în mod oficial biroul meu senatorial din Oradea. El este situat pe Bulevardul Dacia nr. 108, bloc AM6, parter (blocurile Zig Zag).

Și până acum am discutat și m-am întâlnit cu foarte mulți orădeni, fie la sediul PSD Bihor, fie la biroul meu de la facultate. Cei care mă cunosc știu că sunt deschis și disponibil să-i ajut pe toți cei care au nevoie de un sprijin pentru a-și rezolva problemele. Ca dovadă stă și activitatea mea de până acum din Parlament, care se bazează pe preluarea acestor probleme. Ultimul exemplu este interpelarea către Ministerul Sănătății în privința sistării fondurilor pentru testele Papanicolau. Informația despre această problemă a ajuns la mine în urma unei discuții avute cu o doamnă din Oradea care s-a arătat extrem de nemulțumită de faptul că, deși știa că este un test gratuit, la spital i s-au cerut bani pentru a participa la screening.

bodog

Odată cu deschiderea cabinetului meu parlamentar vreau să întăresc și mai mult legătura cu orădenii. Comunicarea permanentă cu cetăţenii din circumscripţie este o abordare benefică pentru ambele părți: eu voi avea satisfacția unei munci parlamentare care răspunde nevoilor și intereselor oamenilor, iar orădenii își vor putea rezolva mai ușor și mai rapid problemele cu care se confruntă în fiecare zi, fie ele de ordin medical sau administrativ. 

Vă aștept să stăm de vorbă într-un cadru plăcut și organizat. Voi reveni cu detalii privind ora la care vom face inaugurarea. 

Întrebare parlamentară privind sistarea finanțării programului național pentru depistarea cancerului de col uterin

În urmă cu câteva săptămâni am adresat o interpelare către Ministerul Sănătăţii pe tema creşterii eficienţei campaniei de screening naţional pentru depistarea cancerului de col uterin. În ultima perioadă, am primit mai multe sesizări de la paciente din municipiul Oradea prin care mi s-a adus la cunoștință faptul că nu au putut efectua în mod gratuit testele Babeș Papanicolau. Cauza acestei situații este sistarea finanțării ca urmare a transferării programului de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate către Ministerul Sănătății, prin Direcțiile Județene de Sănătate Publică.

Având în vedere această problemă şi importanța prevenției în cazul cancerului de col uterin, săptămâna aceasta am adresat o întrebare parlamentară către Ministerul Sănătăţii, solicitând informaţii despre momentul în care se va relua programul național de screening, precum şi despre bugetul alocat pentru anul 2013.

Campania naţională pentru depistarea cancerului de col uterin a fost lansată de către Ministerul Sănătăţii în septembrie 2012. În cadrul ei, orice femeie cu vârsta între 25 – 64 ani poate beneficia de testul Babeş Papanicolau în mod gratuit. Pentru a ajunge să îşi facă testul, pacientele trebuie să se prezinte la medicul de familie, care le îndrumă spre un spital specializat. În județul Bihor, două unități spitalicești realizează astfel de analize: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea şi Spitalul Pelican Oradea.

papa-nicolau-test

De ce este nevoie de o abordare strategică în sănătatea românească

În cadrul atelierului ”Sănătate și protecția consumatorului” din cadrul Consiliului Național al PSD ce s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii în București, am susținut o prezentare privind necesitatea unei abordări strategice în domeniul sănătății din România. Pe aceași temă, mâine voi susține și o declarație politică în plenul Senatului României

Consider că este necesară o strategie pentru că doar printr-o astfel de abordare putem să reconstruim sistemul național de sănătate. Doar ghidați de o strategie elaborată prin implicarea tuturor factorilor interesați putem să reașezăm sistemul pe o fundație solidă și ”sănătoasă”. Strategia este cea care ne arată obiectivul spre care vrem să ne îndreptăm și pașii pe care trebuie să-i realizăm pentru a ajunge acolo. Elaborarea în cursul anului 2013 a unei strategii de dezvoltare şi modernizare a sistemului de sănătate românesc este cu atât mai necesară cu cât suntem un partid aflat la guvernare și tot ceea ce construim în acest mandat va fi decisiv pentru viitorul României.

Luarea unor măsuri și decizii în absenţa unei strategii coerente – cum deseori se întâmplă la noi – nu poate fi decât contraproductivă. Riscul major este ca ele să creeze mai multe probleme decât cele pe care le rezolvă. Într-un sistem care se confruntă deja cu o scădere a performanţelor, deciziile insuficient fundamentate pe o concepţie strategică adecvată creează noi tensiuni şi accelerează și mai mult scăderea încrederii populaţiei în capacitatea de schimbare a sistemului. O strategie coerentă şi asumată de principalii actori trebuie să preceadă în mod obligatoriu orice discuţie pe măsuri sau articole de legi.

Mi-ma exprimat speranța ca decidenții care propun astăzi măsuri de reformă să înțeleagă că e nevoie de o abordare integratoare. E nevoie ca deciziile luate și măsurile legislative să fie operaționalizarea unei strategii, iar această strategie să fie eleborată cu acordul partenerilor sociali și al tuturor factorilor implicați. Cuvântul cheie aici este parteneriat. Reformarea sistemului și dezvoltarea politicilor de sănătate trebuie să se facă în parteneriat și printr-un dialog permanent cu organizaţiile de pacienţi (populaţia), cu organizaţiile profesionale, cu furnizorii de echipamente și aparatură medicală, cu producătorii și distribuitorii de medicamente, cu reprezentanții societății civile, etc.

doctori

Etapele abordării strategice

Crearea acestui cadru strategic necesită parcurgerea câtorva etape obligatorii. Prima etapă constă în realizarea unei diagnoze a problemelor majore ale sistemului de sănătate. Fiecare dintre noi intuim care sunt aceste probleme, ele însă trebuie puse pe hârtie și abordate într-un mod organizat și sistematic. Această diagnoză ne arată unde ne situăm, care sunt punctele slabe și deficiențele sistemului și la ce riscuri suntem expuși.

În etapa a doua, pe baza acestei diagnoze se va putea elabora Pactul Național pentru Sănătate. Este un document politic foarte important și care trebuie asumat și semnat de către toți factorii politici și de toți actorii implicați în sistemul de sănătate. Sănătatea românilor nu are culoare politică, de aceea cred că este nevoie de un consens între toate forțele politice, un consens care să treacă peste orgolii personale sau interese electorale. Doar așa vom putea continua procesul de reformă și vom putea implementa măsuri cu efecte durabile.

După ce avem Pactul, putem dezvolta Strategia pentru sănătate cu obiectivele pe care ni le propunem și planul concret prin care putem să le atingem. Doar printr-o abordare strategică putem ieși din logica heirupismului și a măsurilor pompierestice. Pentru a nu avea o nouă reformă eșuată, e nevoie să gândim strategic și să acționăm unitar. Este nevoie urgentă pentru o strategie pentru minim două cicluri electorale, care să ducă la dezvoltarea unui sistem de sănătate sustenabil şi performant.

Următoarea etapă înseamnă elaborarea unei legi cadru a sănătății. Românii au nevoie de o legislație care nu se modifică la fiecare schimbare de Guvern și de ministru, în funcție de capriciile sau interesele celor aflați efemer la cârma Ministerului Sănătății. Doar o lege stabilă poate asigura viziune, stabilitate și predictibilitate sistemului! O lege cadru ar oferi o imagine clară a tuturor instituţiilor implicate și ar clarifica modul de coordonare şi responsabilităţile fiecărei instituţii implicate. Ea induce coerenţă şi pe ea se pot baza legile sectoriale. În ultima etapă eforturile trebuie să se concentreze pe elaborarea legislației secundare pe fiecare sub-domeniu în parte: sănătatea publică, asistența medicală, sistemul de asigurări de sănătate și managementul resurselor umane.

Obiectivul generalal acestei abordări strategice trebuie să fie un sistem de sănătate care oferă posibilitatea cetăţenilor să atingă o stare cât mai bună de sănătate şi care să contribuie la creşterea calităţii vieţii acestora. În centrul sistemului medical românesc trebuie să se situeze doi actori: pacientul și cadrele medicale. Trebuie să asigurăm accesul echitabil la servicii medicale de calitate, în funcție de nevoile fiecăruia și să redăm demnitatea personalului medical. Satisfacţia pacienţilor şi îmbunătăţirea indicatorilor demografici vor fi indicatorii și dovada măsurabilă a succesului acestei abordări strategice.

Atelierul ”Sănătate și Protecția consumatorilor”

Mâine la atelierul ”Sănătate și Protecția consumatorilor” din cadrul Consiliului Național al PSD voi fi key speaker și voi susține o prezentare pe tema necesității unei abordări strategice pentru sănătatea românească. 

CN_PSD

 

Voi atinge subiecte precum: de ce este nevoie de o abordare strategică pentru sănătatea românească; care sunt etapele de implementare ale cadrului strategic; principiile social-democrate în politicile de sănătate; revizuirea sistemului de finanțare; și măsuri pentru creșterea calității serviciilor de sănătate.

Șomajul în rândul tinerilor, îmbunătățirea condiției copiilor și finanțarea medicinei dentare

Săptămâna aceasta am adresat o interpelare și o întrebare către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și o întrebare către Ministerul Sănătății.

Interpelarea către Ministerul Muncii vizează măsurile pe care acesta le are în vedere pentru a stimula angajarea tinerilor. Ultimele datele statistice arată că rata șomajului în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani a crescut în ultimii patru ani de la 18,6% la peste 23%. Practic, la terminarea studiilor, 1 din 4 tineri nu-și poate găsi un loc de muncă, șomajul în rândul populației tinere fiind de patru ori mai mare decât în rândul populației adulte (dacă i-am adăuga și pe cei neidemnizați, proporția ar fi și mai mare). Acest trend crescător devine o problemă serioasă nu numai pentru tineri, dar produce efecte negative importante pentru toate sectoarele economiei din România.

somaj

În ceea ce privește întrebarea, aceasta pornește de la Raportul „Card 11” al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) – în care este măsurată condiția copiilor în 29 dintre țările cele mai dezvoltate din lume –  și care arată că un copil din patru din România trăiește într-o familie aflată sub pragul sărăciei. Cu un procent de 25,5% din numărul total de copii, România se clasează pe ultimul loc în clasamentul realizat de UNICEF, copiii din țara noastră fiind cei mai defavorizați din țările dezvoltate. În aceste condiții, UNICEF a făcut chiar și un apel public la Guvern să acorde prioritate copiilor și să plaseze drepturile copilului ca unul din punctele principale ale programului de guvernare.

Așa cum se știe, în România, alocația are caracter universal și este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora. Din păcate însă, cuantumul acestei alocații este cu mult sub nivelul optim. Pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocația de stat este în cuantum de 200 lei/lună/copil. Pentru copiii care nu au un handicap și sunt în vârstă de peste 2 ani cuantumul alocației de stat este de doar 42 lei/lună/copil (adică sub 10 euro), iar pentru copiii mai mari de 3 ani care au un handicap cuantumul este de 84 lei.

Având în vedere această situație îngrijorătoare relevată de raportul UNICEF, precum și cuantumul redus al alocației de stat, am întrebat-o pe doamna ministru Mariana Câmpeanu ce strategie are ministerul pentru a îmbunătăți situația copiilor din România și ce soluții bugetare se pot găsi pentru a crește alocația acestora.

copiii

Cea de-a doua întrebare am adresat-o Ministerului Sănătății în problema finanțării serviciilor de medicină dentară, un subiect controversat aflat zilele acesta pe agenda publică. Măsura de sistare a alocării fondurilor pentru decontarea serviciilor de medicină dentară adoptată unilateral de către Ministerul Sănătății din lipsa fondurilor bugetare a generat o situație îngrijorătoare. Pe de o parte, se ignoră patologia specifică existentă ce situează România pe unul dintre ultimele locuri în cadrul Uniunii Europene, pe de altă parte, ca efect direct a acestei măsuri, a intervenit sistarea pe termen nedeterminat a tratamentelor gratuite sau compensate ale beneficiarilor asigurați, adică copiii, bătrânii și persoanele defavorizate. Implicit, acest lucru înseamnă înlăturarea din sistemul public al asigurărilor sociale a serviciilor de asistență stomatologică.

Pentru că această măsură – considerată de Colegiul Medicilor Dentiști din România drept una neconstituțională și ilegală – afectează în mod grav atât pacienții, cât și activitatea medicilor dentiști din România, am întrebat Ministerul pe ce și-a fundamentat această decizie. De asemenea, am cerut să mi se comunice dacă există un studiu de oportunitate sau unul de impact privind această măsură și care sunt concluziile acestor studii. Problema se află și pe agenda Comisiei de Sănătate a Senatului. Despre dezbaterea de aici vă voi relata într-o postare ulterioară. 

dentist 

7 aprilie – Ziua Mondială a Sănătății

Astăzi este Ziua Mondială a Sănătății.

Din 1948, Ziua Mondială a Sănătăţii este celebrată în fiecare an pe 7 aprilie pentru a marca astfel înființarea Organizației Mondiale Sănătății (OMS). Această zi reprezintă este o oportunitate pentru întreaga lume de a se concentra asupra unei probleme majore de sănătate publică la nivel global.

WHOLogo

Anul acesta, tema Zilei mondiale a sănătăţii este hipertensiunea, o afecţiune care cauzează aproximativ jumătate din totalul deceselor în urma accidentelor vasculare cerebrale şi bolilor cardiac. Această boală afectează unul din trei adulţi (mai mult bărbaţii decât femeile), așadar, este una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică ale zilelor noastre. Factorii de risc pentru presiunea sanguină crescută sunt, printre altele, dieta bogată în grăsimi, consumul excesiv de sare, sedentarismul şi fumatul. 

 

 

Rectificare la articolul de pe ebihoreanul + update

Pe ebihoreanul.ro a apărut ieri o știre despre ultima mea interpelare către Ministerul Sănătății în problema campaniei de prevenire a cancerului de col uterin ce titra: Bodog i-a „pârât” pe medicii de familie la ministrul Sănătăţii: Sunt vinovaţi pentru eşecul vaccinării gratuite anti HPV!

ebihoreanul

Pentru o corectă informare a celor interesați de activitatea mea parlamentară, aș dori să fac două rectificări. În primul rând, interpelarea mea viza campania naţională pentru depistarea cancerului de col uterin, campanie ce are ca grup țintă femeile cu vârsta între 25 – 64 ani ce pot beneficia gratuit de testul Babeş Papanicolau. În titlul articolului se face referire la vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV) ce vizează copiii și adolescenții. Acest virus HPV este într-adevăr principala cauză a cancerului de col uterin, însă rămân touși două probleme diferite. 

De asemenea, mențiunea cum că eu i-aș fi ”pârât” pe medicii de familie este inexactă și ea. Demersul meu a avut drept scop sensiblizarea Ministerului Sănătății astfel încât medicii de familie să fie stimulați pentru a participa la această campanie de prevenție. Intenția mea a fost nu să-i ”pârăsc” pe medici, ci din contră să-i ajut, atât pe ei, cât și pe pacienți, astfel încât să avem cât mai multe femei care beneficiază de testul gratuit.

Am trimis aceste precizări și domnului Florin Ciucaș, redactorul-șef de la Bihoreanul, adresându-i rugămintea să corecteze titlul articolului. Sper că o va și face. 

Update

Cu promptitudine, Redacția Bihoreanului a modificat titlul articolului. Le mulțumesc și pe această cale.