Deblocarea Programului de finanțare cu Banca Mondială pentru dotarea cu aparatură performantă a spitalelor

Prima conferință de presă din mandatul de ministru al sănătății am susținut-o astăzi acasă la Oradea.
Am anunțat deblocarea Programului de finanțare cu Banca Mondială în valoare de 250 de milioane euro pentru dotarea cu aparatură performantă a spitalelor din România. Prima componentă activată este cea legată de radioterapie. În perioada imediat următoare, Institutul Oncologic şi Spitalul Elias, ambele din Bucureşti, precum și Centrul Oncologic din Oradea vor beneficia de aparatură medicală de ultimă generație (accelerator liniar de particule). În anii următori, programul se va extinde, astfel încât și alte centre și spitale din țară vor fi dotate cu aparatura atât de necesară în tratamentul bolnavilor de cancer și nu numai.
Totodată, 34 de spitale județene vor primi 240 de aparate de anestezie performante. Alte categorii de dotări care vor fi asigurate de Ministerul Sănătății sunt ventilatoarele, instrumente obligatorii pentru menținerea în viață a pacienților aflați în stare critică. De asemenea, spitalele județene care încă nu au computere tomograf vor fi dotate cu astfel de aparate tot din linia de finanțare cu Banca Mondială.

Măsuri pentru remedierea situației vaccinurilor pentru copii

La preluarea mandatului, am solicitat experților din Ministerul Sănătății și de la Institutul Național de Sănătate Publică o situație privind vaccinarea obligatorie a copiilor. 

Am găsit o situație dezastruoasă, cu vaccinuri insuficiente sau chiar neachiziționate. Din cele cinci vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizați copiii, numai în cazul vaccinului împotriva tuberculozei, adică al vaccinului BCG, există doze suficiente. În cazul celorlalte vaccinuri am constatat lipsa de stoc sau stocuri insuficiente, ba chiar un vaccin neachiziționat (vaccinul diftero-tetano-pertussis). 

S-a ajuns în această situație din cauza lipsei de responsabilitate a echipei de conducere care a tolerat întârzieri la licitațiile organizate, cât și din cauza unor producători, care, după ce au participat și câștigat licitațiile, sunt în imposibilitatea de a asigura vaccinul. 

Am solicitat Institutului Național de Sănătate Publică și direcției de specialitate din cadrul ministerului să prezinte un plan de remediere a situației, inclusiv identificarea unor posibile stocuri în alte state UE.

Curtea de Apel Oradea mi-a redat abilitarea și calitatea de conducător de doctorat

Hotărârea Curții de Apel Oradea nr. 6/2017, prin care se dispune suspendarea executării Ordinului Ministerului Educației nr. 5567/18.10.2016 (privind abilitarea mea de a coordona doctoranzi), reprezintă un prim pas spre normalitate și justiție.
Sunt convins că și instanța de fond îmi va da dreptate și se va dovedi că tot acest așa-zis „scandal”, nu are un fundament real, el nefiind altceva decât o încercare eșuată de discreditare din partea adversarilor mei politici și a celor pe care i-am deranjat prin candidatura la funcția de rector al Universității din Oradea.

Proiectul Bugetului de stat al României pentru 2017

Ministerul Finanțelor a publicat astăzi proiectul Bugetului de stat al României pentru 2017. 

Construcția bugetară de anul acesta se încadrează în deficitul maxim stabilit la nivelul Uniunii Europene, ținta de deficit bugetar cash fiind estimată la 2,96 % din PIB, iar deficitul ESA la 2,99 % din PIB.

Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pentru sfârșitul anului 2016 este de  37,7% din PIB, iar pe termen mediu (2017 – 2019) se va situa sub 40,0% din PIB.

Proiectul de buget pe anul 2017 este configurat pe un cadru macroeconomic cu o valoare a PIB de 815,195 mld. de lei și pe o creștere economică de 5,2% .
Veniturile bugetare proiectate pentru 2017 reprezinta 31,3% din PIB, fiind estimate la 254,717 mld. de lei. Cheltuielile bugetare sunt estimate la 278, 817 mld. de lei, ceea ce reprezinta 34,2% din PIB. Inflația medie anuală este prognozată la 1,4%, iar câștigul mediu salarial net va fi de 2.274 lei.
Ne așteptăm la o creștere a numărului de salariați cu 4,3%, concomitent cu reducerea ratei șomajului înregistrat la 4,3% la finalul anului 2017.

În ceea ce privește bugetul Ministerului Sănătății, acesta va crește la 7,74 miliarde lei (+6%).

(Sursa foto: http://www.capital.ro

Măsuri adoptate de Guvern pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate și educație, pentru creșterea finanţării de bază în învăţământul preuniversitar și stimularea ocupării forței de muncă

În ședința de Guvern de astăzi am aprobat noi măsuri care pun în aplicare Programul de Guvernare, urmând ca acestea să fie incluse la finanțare în bugetul pentru acest an. 

În primul rând, Programul național de dezvoltare locală (PNDL) a fost extins cu 9500 de obiective de investiții, punându-se mai mult accent pe domeniile învățământ și sănătate.
Prevederile legale se referă la realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea, dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv a creșelor, grădinițelor, școlilor generale, liceelor, colegiilor naționale, precum și a altor unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii. De asemenea, se are în vedere realizarea și reabilitarea de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, precum și reabilitarea sau extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural.

În domeniul sanitar sunt vizate realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale sau dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă.

Prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.) se va asigura cu prioritate finanțarea a 30 de cămine pentru studenții din universitățile de stat.

O altă măsură importantă adoptată ieri este creșterea finanţării de bază pentru învăţământul preuniversitar. Costul standard per elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru anul 2017, va crește de la 3.043 lei/an la 3.740 lei, ceea ce înseamnă, implicit, mai mulți bani alocați pentru funcționarea și dezvoltarea sistemului educațional.

elevi

Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură din zone geografice. Pe baza acestui cost standard per elev/preşcolar se alocă:
– Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ. Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură.
– Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a celor pentru bunuri şi servicii. Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat.

Concret, costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) în 2017 este stabilit la 330 lei/an. Acest tip de costuri este determinat prin aplicarea unor coeficienţi de diferenţiere la valoarea coeficientului 1, de bază. Coeficienţii de diferenţiere sunt stabiliţi în funcţie de tipul unităţii de învăţământ (grădiniţă, şcoala gimnazială, liceu teoretic, şcoală profesională, colegiu), numărul de elevi înscrişi,zone de temperatură (sunt şase zone de temperatură identificate), precum şi mediul urban/rural. De exemplu, pentru un liceu din zona 1 (judeţele Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman) cu până la 300 de elevi înscrişi, coeficientul aplicat va fi 1,1661, în timp ce pentru aceeaşi categorie de unitate de învăţământ situată în zona 6 (judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava) coeficientul aplicat va fi 1,3061.

 

O altă prevedere adoptată de Guvern se referă la majorarea la 650 de lei a cuantumului stimulentului de inserție, drept acordat părinților care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului. Măsura urmează a fi aplicată începând cu drepturile lunii aprilie 2017.

Guvernul a modificat și completat și Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, în scopul încurajării în muncă a șomerilor. Astfel, se acordă o primă de relocare persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea de domiciliu sau reședință și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de relocare este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei și a utilităților) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei; ea se acordă lunar pe o perioadă de 36 de luni persoanelor ale căror venituri nete lunare nu depășesc suma de 5000 lei/lună, în situația în care sunt singure sau împreună cu familiile acestora, și care se încadrează în muncă pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

În ședința de Guvern am aprobat declararea zilei de 23 ianuarie drept zi liberă pentru salariaţii din sectorul public, făcând legătura între zilele nelucrătoare de weekend, 21-22 ianuarie, și ziua liberă de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. Ziua de 23 ianuarie va fi recuperată, în regim de program normal, sâmbătă, 28 ianuarie 2017, sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până pe 31 ianuarie 2017.Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activității. De asemenea, pentru funcționarea justiției ca serviciu public, dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică magistraților şi altor categorii din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 23 ianuarie 2017 şi nici participanților în aceste procese.

În ceea ce privește activitatea derulată prin Trezoreria statului s-au stabilit datele în care unitățile trezoreriei statului înregistrează în contabilitate operațiunile de încasări aferente zilelor de 20 ianuarie și respectiv 23 ianuarie 2017, datele la care vor fi întocmite retururile la încasare, precum și categoriile de operațiuni de plăți prin virament care vor fi efectuate în ziua de 23 ianuarie 2017 de către Ministerul Finanțelor Publice.

Acces mai rapid și mai simplu la medicamente: am eliminat comisiile administrative care aprobă tratamentele medicale

În ședința de Guvern de astăzi am adoptat o hotărâre importantă prin care dorim să ușurăm viața pacienților din România. Este vorba despre eliminarea comisiilor de experţi de la nivelul caselor județene de asigurări şi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care aprobă tratamentele medicale, o măsură prevăzută în Programul de guvernare și care este așteptată de către foarte mulți români.

Persoanele care suferă de afecțiuni grave precum cele oncologice, cardiovasculare, boli rare, etc. vor avea acces mai rapid și mai facil la medicamente gratuite și compensate după ce Guvernul a aprobat astăzi, prin Hotărâre, mai multe modificări prin care se elimină o verigă intermediară administrativă.

După modificările stabilite astăzi, pacienții vor putea beneficia de medicamente compensate și gratuite pentru afecțiunile menționate, în baza prescripției medicului specialist, fără a mai fi nevoie și de aprobarea comisiilor de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Casele de Asigurări de Sănătate de la nivel local, după caz. Prin urmare, se scurtează timpul de la momentul diagnosticării până la momentul începerii tratamentului, iar în cazul pacienților pentru care tratamentul a fost deja inițiat, continuarea accesului la medicamente se va face mai rapid și mai simplu, fără a mai parcurge această procedură administrativă.

Concret, pentru 106 Denumiri Comerciale Internaționale (DCI) se elimină obligativitatea aprobării medicamentelor de către comisiile de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Casele de Asigurări de Sănătate de la nivel local. Prescrierea medicamentelor se va face de către medicul specialist, potrivit protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății și al președintelui CNAS 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, pacienții beneficiază de prescripție medicală la momentul diagnosticării, cu încadrarea în criteriile de eligibilitate potrivit protocoalelor terapeutice, asigurându-se astfel accesul mai rapid la medicamentele necesare.

În prezent, la nivelul CNAS comisii de experți aprobă un număr de 70 de DCI-uri unice pentru următoarele arii terapeutice: afecțiuni oncologice, boli rare (ex. hemofilie, scleroză multiplă, scleroză tuberoasă etc), afecțiuni reumatice, tratamentul hepatitei cronice de tip B și C, tratamentul infertilității, obezitate. La nivelul caselor de asigurări de sănătate, comisiile la nivel local aprobă 36 de DCI-uri unice pentru următoarele arii terapeutice: afecțiuni cardiovasculare, tratamentul substitutiv al afecțiunilor oncologice, boala Parkinson, ADHD, diabet zaharat, tulburări de creștere la copii, scleroză multiplă, epilepsie.

Mai este important de știut faptul că până la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern, adică 1 martie 2017, comisiile actuale vor soluţiona toate dosarele care se găsesc pe ordinea de zi, în aşa fel încât, de la data stabilită să se poată intra pe prescripţie directă.

Măsuri adoptate în ședința de Guvern de astăzi

Am promis, ne ținem de cuvânt!

În ședința de guvern de astăzi am adoptat o serie de măsuri fiscal-bugetare prevăzute în Programul de guvernare 2017-2020:

  • creșterea salariului minim la 1.450 lei;
  • majorarea cu 20% a salariilor angajaților din administrația locală;
  • majorarea cu 50% a veniturilor actorilor și a altor categorii de artiști;
  • introducerea transportului gratuit pe calea ferată pentru studenți
  • creșterea burselor prin majorarea alocării per student de la 83 lei la 201 lei;
  • creșterea punctului de pensie la 1.000 lei;
  • creșterea pensiei minime de la 400 lei la 520 lei
  • finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav integral de la bugetul de stat.

Am luat și o serie de măsuri consistente pentru mediul de afaceri astfel încât să creăm premisele unei unei creșteri economice sustenabile: scutirea de la plata impozitului pe profit în primii 10 ani de activitate pentru societățile care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare; majorarea limitei veniturilor la 500.000 euro; reducerea cotei de impozitare la 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați.

O altă măsură constă în eliminarea impozitului pe venit datorat de persoanele fizice care realizează venituri  din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor cu caracter  sezonier, în baza contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată. Totodată, se modifică modalitatea de stabilire a impozitului pe venit datorat pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia. 

Un alt element de noutate constă în deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor a contravalorii serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, servicii medicale preplătite pe care furnizorii le oferă în mod direct abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor, în afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate, suportate de angajaţi, pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate (conform Legii nr. 95/2006, republicată), în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro anual.

S-a introdus și excepția potrivit căreia, persoanele care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri dacă, în cursul anului fiscal realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. 

Totodată, se elimină plafonul reprezentând valoarea sumei echivalente cu cinci câştiguri salariale medii brute, aferentă bazei lunare de calcul  a contribuțiilor de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor. De asemenea, se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contravaloarea a cinci câştiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, investiţii și din alte surse. Astfel, contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează asupra venitului realizat. Prin aceasta se urmărește eliminarea inechităților privind plata contribuțiilor în procente egale, pentru toți salariații, prin renunțarea la actualele plafoane privind contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate.

1483621098big_spf_7670

Vă mai reamintesc că președintele a promulgat astăzi Legea privind eliminarea celor 102 taxe nefiscale. În curând, românii nu vor mai fi obligați să plătească timbrul de mediu pentru autovehicule, 33 de taxe consulare şi de cetăţenie, 20 de taxe de la Registrul Comerţului, taxele radio-TV, taxa suplimentară pentru eliminarea paşaportului, 22 de taxe pentru pierderea sau modificarea actelor, 13 taxe extrajudiciare de timbru şi taxele pentru permisele de pescuit recreativ/sportiv.

În încheiere aș dori saș aă salut votul colegilor deputați prin care s-a adoptat Legea de modificare a Codului fiscal. Așa cum am promis în campanie, am eliminat CASS-ul pentru toate pensiile, precum și impozitul pe venit pentru pensiile sub 2.000 lei.

programul-de-guvernare-2017-2020

 

 

 

 

Mai multe detalii regăsiți aici:

http://gov.ro/…/masuri-pentru-sustinerea-mediului-de-afacer…

http://gov.ro/…/salarii-majorate-pentru-arti-ti-i-pentru-ad…

http://gov.ro/…/salariul-de-baza-minim-brut-garantat-in-pla…

http://gov.ro/…/un-nou-membru-al-plenului-oficiului-nationa…