Bilanțul primelor 100 de zile ale mandatului de ministru al Sănătății

S-au împlinit 100 de zile din mandatul meu de ministru al Sănătății. Este timpul pentru un scurt bilanț al măsurilor și realizărilor din această perioadă.

Doresc să exprim de la bun început ideea că această demnitate mă onorează și mă responsabilizează profund. Este cea mai importantă perioadă din întreaga mea carieră politică de până acum, una în care pot lucra în mod direct la îmbunătățirea funcționării întregului sistem medical din țară în beneficiul pacienților. Cea mai mare mulțumire și satisfacție va fi aceea de a fi putut contribui, cât mai mult posibil, la îmbunătățirea actului medical oferit românilor. Dincolo de orice, nu am altă misiune decât aceasta.

Punerea în aplicare a Programului de guvernare al PSD, axat pe interesul și nevoile pacienților, pe păstrarea medicilor în țară și pe dezvoltarea infrastructurii medicale reprezintă prioritățile mele zilnice și va rămâne astfel până în ultima zi a mandatului. Iar această orientare se regăsește în toate măsurile luate în această perioadă, inclusiv în ceea ce privește finanțarea.

Cea mai mare provocare rămâne păstrarea echilibrului între gestionarea problemelor de zi cu zi ale ministerului și implementarea unei viziuni strategice de dezvoltare și modernizare a sistemului medical. Tocmai de aceea, astăzi, vreau să vorbim, pe de o parte, despre stadiul implementării măsurilor cuprinse în programul de Guvernare, pe de altă parte, despre problemele și situațiile pe care a trebuit să le rezolv din mers în aceste trei luni de zile.

Bilant_MS_100zile (2)

Dacă ar fi să evaluez primele 100 de zile ale mandatului, aș putea spune că am avut un prim trimestru bun, cu progrese notabile, cu crize gestionate – zic eu – eficient și cu îndeplinirea primelor puncte din Programul de guvernare pe sănătate. Pot să vă spun că am reușit să respectăm în totalitate calendarul de angajamente. Toate măsurile planificate pentru primul trimestru au fost adoptate și se află în implementare.

Iată care sunt acestea:

 • Încheierea contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat între CNAS și deținătorii de autorizații de punere pe piață pentru medicamentele destinate afecțiunilor oncologice, hematologice și pacienților cu hepatită cronică cu virus C aflați în stadii de fibroză F2, F3 și ciroză decompensată;
 • Reducerea birocrației prin desființarea comisiilor administrative care aprobă tratamentele medicale la nivelul Caselor Județene de Asigurări de Sănătate;
 • Suplimentarea fondurilor pentru Programele naționale de sănătate;
 • Legea privind suplimentele alimentare, aflată în procedură parlamentară cu termen de aprobare trimestru IV;
 • Eliminarea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din investiții;
 • Prioritizarea investițiilor din Acordul cu Banca Mondială. Cele 250 de milioane euro din acest acord vor fi utilizate pentru dotarea cu aparatură performantă a spitalelor din România: echipamente de monitorizare, ventilație și ecografie pentru unitățile de primiri urgențe (UPU) din cadrul a 68 de spitale regionale/strategice, institute medicale, spitalele județene, spitale de pediatrie și spitale de suport; 277 mașini de anestezie destinate blocurilor operatorii din cadrul a aproximativ 50 de unități sanitare; echipamente de radioterapie destinate dotării a peste 12 centre naționale;
 • Actualizarea listei medicamentelor compensate. Am introdus 13 noi denumiri comune internaționale pe listele medicamentelor compensate și gratuite de care beneficiază pacienții din România, iar actualizare listei medicamentelor compensate va continua, ori de câte ori se impune;
 • Reducerea cu 35% a prețului medicamentelor care ies de sub patent. Prin abrogarea HG 800/2016, modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor se vor realiza în conformitate cu Ordinul 268/28.03.2017.

Bilant_MS_100zile (3)

Bilant_MS_100zile (4)

Bilant_MS_100zile (5)

Bilant_MS_100zile (6)

În ceea ce privește eliminarea problemelor de discontinuitate temporară sau permanentă de punere pe piață a unor medicamente, am luat două măsuri importante: pe de o parte, am modificat ordinul de nevoi speciale pentru stabilirea prețului medicamentelor, pe de altă parte, am introdus măsura de a garanta permanent respectarea obligației de serviciu public prin asigurarea unui stoc minim, un stoc minim egal rulajul mediu lunar pentru fiecare medicament pentru care se deține autorizația de punere pe piață în România.

Bilant_MS_100zile (7)

În problema vaccinurilor pentru copii, în premieră, Ministerul Sănătății finanțează achiziționarea vaccinului pneumococic pentru copii (pentru cazurile de pneumonie, meningită sau sepsis). De asemenea, s-au achiziționat 630.000 doze de vaccin hexavalent (pentru nou-născuți, împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B și poliomielitei), precum și 153.800 doze de vaccin tetravalent (pentru copiii de șase ani împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive și poliomielitei). Totodată, am achiziționat 5.000 doze vaccin hepatitic B care vor fi distribuite către maternități la începutul lunii aprilie, în plus, statul norvegian oferind 10.000 de doze, procedurile de transfer fiind în curs de realizare. Având în vedere numărul mare de cazuri, de urgență se achiziționează 115.000 doze de vaccin ROR împotriva rujeolei. Se continuă și procedura de achiziție pe acord-cadru.

Bilant_MS_100zile (8)

Printre realizările acestor prime trei luni aș mai aminti și crearea cadrului legal pentru înființarea, la nivel local, a unor centre comunitare integrate care să ofere atât servicii medicale, cât și servicii sociale. Tot la capitolul realizări vreau să includ și corectarea și modificarea Anexei 1 din Ordinul 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap, astfel încât copiii vor beneficia în continuare de însoțitor!

Bilant_MS_100zile (9)

Nu pot să închei acest scurt bilanț fără a face referire și la înțelegerea cu doamna comisar european, Corina Creţu. Împreună am convenit asupra unei abordări strategice a investițiilor în sănătate din fondurile europene, cu un plan concret de măsuri pentru a utiliza la maxim finanțările europene disponibile. Nu în ultimul rând aș mai aminti și finalizarea Legii salarizării unitare din sectorul bugetar care va duce la creșterea semnificativă a veniturilor cadrelor medicale din țara noastră.

Bilant_MS_100zile (10)

Sunt măsurile și rezultatele obținute în primele trei luni de mandat. Și este doar începutul! Energia mea și dorința de a realiza noi progrese sunt intacte și le-am cerut tuturor colegilor din minister să îmi fie alături, pentru că doar în echipă vom putea obține și alte rezultate. Agenda noastră este dictată de nevoile oamenilor și de obligația supremă de a le menține sau de a le readuce sănătatea. Oamenii trebuie să simtă că accentul se pune pe ei, pe sănătatea lor, iar cadrele medicale trebuie să vadă că au condiții bune de muncă și pot să își dezvolte o carieră aici în România.

În perioada care urmează îmi voi continui munca la același nivel ridicat ca și până acum pentru implementarea măsurilor asumate prin Programul de Guvernare și pentru a identifica și corecta deficiențele sistemice ale Sănătății din România. Aș vrea de asemenea ca în viitor, pe termen mediu și lung, să ne axăm și mai mult pe programe de informare și prevenție, având ca obiectiv eficientizarea cheltuielilor, astfel încât să putem folosi toate resursele disponibile acolo unde este într-adevăr nevoie de ele. De asemenea, așa cum am mai spus-o și cu alt prilej, până la sfârșitul acestui an, mi-aș dori să avem o nouă lege a sănătății, una clară și atotcuprinzătoare, care să nu necesite norme de aplicare și interpretare.

Vreau să fiți convinși de buna mea credință, de faptul că am și soluții și am și capacitatea de a le implementa. Vreau ca după jumătate de an de mandat, la viitorul bilanț al activității, să avem și mai multe rezultate. Sunt convins că va fi așa.

Măsuri adoptate de Guvern pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate și educație, pentru creșterea finanţării de bază în învăţământul preuniversitar și stimularea ocupării forței de muncă

În ședința de Guvern de astăzi am aprobat noi măsuri care pun în aplicare Programul de Guvernare, urmând ca acestea să fie incluse la finanțare în bugetul pentru acest an. 

În primul rând, Programul național de dezvoltare locală (PNDL) a fost extins cu 9500 de obiective de investiții, punându-se mai mult accent pe domeniile învățământ și sănătate.
Prevederile legale se referă la realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea, dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv a creșelor, grădinițelor, școlilor generale, liceelor, colegiilor naționale, precum și a altor unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii. De asemenea, se are în vedere realizarea și reabilitarea de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, precum și reabilitarea sau extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural.

În domeniul sanitar sunt vizate realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale sau dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă.

Prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.) se va asigura cu prioritate finanțarea a 30 de cămine pentru studenții din universitățile de stat.

O altă măsură importantă adoptată ieri este creșterea finanţării de bază pentru învăţământul preuniversitar. Costul standard per elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru anul 2017, va crește de la 3.043 lei/an la 3.740 lei, ceea ce înseamnă, implicit, mai mulți bani alocați pentru funcționarea și dezvoltarea sistemului educațional.

elevi

Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură din zone geografice. Pe baza acestui cost standard per elev/preşcolar se alocă:
– Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ. Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură.
– Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a celor pentru bunuri şi servicii. Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat.

Concret, costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) în 2017 este stabilit la 330 lei/an. Acest tip de costuri este determinat prin aplicarea unor coeficienţi de diferenţiere la valoarea coeficientului 1, de bază. Coeficienţii de diferenţiere sunt stabiliţi în funcţie de tipul unităţii de învăţământ (grădiniţă, şcoala gimnazială, liceu teoretic, şcoală profesională, colegiu), numărul de elevi înscrişi,zone de temperatură (sunt şase zone de temperatură identificate), precum şi mediul urban/rural. De exemplu, pentru un liceu din zona 1 (judeţele Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman) cu până la 300 de elevi înscrişi, coeficientul aplicat va fi 1,1661, în timp ce pentru aceeaşi categorie de unitate de învăţământ situată în zona 6 (judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava) coeficientul aplicat va fi 1,3061.

 

O altă prevedere adoptată de Guvern se referă la majorarea la 650 de lei a cuantumului stimulentului de inserție, drept acordat părinților care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului. Măsura urmează a fi aplicată începând cu drepturile lunii aprilie 2017.

Guvernul a modificat și completat și Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, în scopul încurajării în muncă a șomerilor. Astfel, se acordă o primă de relocare persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea de domiciliu sau reședință și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de relocare este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei și a utilităților) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei; ea se acordă lunar pe o perioadă de 36 de luni persoanelor ale căror venituri nete lunare nu depășesc suma de 5000 lei/lună, în situația în care sunt singure sau împreună cu familiile acestora, și care se încadrează în muncă pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

În ședința de Guvern am aprobat declararea zilei de 23 ianuarie drept zi liberă pentru salariaţii din sectorul public, făcând legătura între zilele nelucrătoare de weekend, 21-22 ianuarie, și ziua liberă de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. Ziua de 23 ianuarie va fi recuperată, în regim de program normal, sâmbătă, 28 ianuarie 2017, sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până pe 31 ianuarie 2017.Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activității. De asemenea, pentru funcționarea justiției ca serviciu public, dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică magistraților şi altor categorii din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 23 ianuarie 2017 şi nici participanților în aceste procese.

În ceea ce privește activitatea derulată prin Trezoreria statului s-au stabilit datele în care unitățile trezoreriei statului înregistrează în contabilitate operațiunile de încasări aferente zilelor de 20 ianuarie și respectiv 23 ianuarie 2017, datele la care vor fi întocmite retururile la încasare, precum și categoriile de operațiuni de plăți prin virament care vor fi efectuate în ziua de 23 ianuarie 2017 de către Ministerul Finanțelor Publice.

Măsuri adoptate în ședința de Guvern de astăzi

Am promis, ne ținem de cuvânt!

În ședința de guvern de astăzi am adoptat o serie de măsuri fiscal-bugetare prevăzute în Programul de guvernare 2017-2020:

 • creșterea salariului minim la 1.450 lei;
 • majorarea cu 20% a salariilor angajaților din administrația locală;
 • majorarea cu 50% a veniturilor actorilor și a altor categorii de artiști;
 • introducerea transportului gratuit pe calea ferată pentru studenți
 • creșterea burselor prin majorarea alocării per student de la 83 lei la 201 lei;
 • creșterea punctului de pensie la 1.000 lei;
 • creșterea pensiei minime de la 400 lei la 520 lei
 • finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav integral de la bugetul de stat.

Am luat și o serie de măsuri consistente pentru mediul de afaceri astfel încât să creăm premisele unei unei creșteri economice sustenabile: scutirea de la plata impozitului pe profit în primii 10 ani de activitate pentru societățile care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare; majorarea limitei veniturilor la 500.000 euro; reducerea cotei de impozitare la 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați.

O altă măsură constă în eliminarea impozitului pe venit datorat de persoanele fizice care realizează venituri  din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor cu caracter  sezonier, în baza contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată. Totodată, se modifică modalitatea de stabilire a impozitului pe venit datorat pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia. 

Un alt element de noutate constă în deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor a contravalorii serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, servicii medicale preplătite pe care furnizorii le oferă în mod direct abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor, în afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate, suportate de angajaţi, pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate (conform Legii nr. 95/2006, republicată), în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro anual.

S-a introdus și excepția potrivit căreia, persoanele care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri dacă, în cursul anului fiscal realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. 

Totodată, se elimină plafonul reprezentând valoarea sumei echivalente cu cinci câştiguri salariale medii brute, aferentă bazei lunare de calcul  a contribuțiilor de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor. De asemenea, se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contravaloarea a cinci câştiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, investiţii și din alte surse. Astfel, contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează asupra venitului realizat. Prin aceasta se urmărește eliminarea inechităților privind plata contribuțiilor în procente egale, pentru toți salariații, prin renunțarea la actualele plafoane privind contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate.

1483621098big_spf_7670

Vă mai reamintesc că președintele a promulgat astăzi Legea privind eliminarea celor 102 taxe nefiscale. În curând, românii nu vor mai fi obligați să plătească timbrul de mediu pentru autovehicule, 33 de taxe consulare şi de cetăţenie, 20 de taxe de la Registrul Comerţului, taxele radio-TV, taxa suplimentară pentru eliminarea paşaportului, 22 de taxe pentru pierderea sau modificarea actelor, 13 taxe extrajudiciare de timbru şi taxele pentru permisele de pescuit recreativ/sportiv.

În încheiere aș dori saș aă salut votul colegilor deputați prin care s-a adoptat Legea de modificare a Codului fiscal. Așa cum am promis în campanie, am eliminat CASS-ul pentru toate pensiile, precum și impozitul pe venit pentru pensiile sub 2.000 lei.

programul-de-guvernare-2017-2020

 

 

 

 

Mai multe detalii regăsiți aici:

http://gov.ro/…/masuri-pentru-sustinerea-mediului-de-afacer…

http://gov.ro/…/salarii-majorate-pentru-arti-ti-i-pentru-ad…

http://gov.ro/…/salariul-de-baza-minim-brut-garantat-in-pla…

http://gov.ro/…/un-nou-membru-al-plenului-oficiului-nationa…