Interpelări şi întrebări adresate miniştrilor USL

În perioadă recentă am avut numeroase întâlniri, atât la cabinetul parlamentar, cât şi în colegiul senatorial. O parte din discuţiile avute s-au transformat deja în proiecte pe care urmează să le analizez, iar altele au fost utilizate pentru a adresa, din partea oamenilor cu care am avut aceste întalniri, câteva întrebări către miniştrii USL.

Una dintre interpelări a fost adresată doamnei Maria Grapini, ministrului delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, şi s-a referit la simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului de activitate al IMM-urilor.

biznis

Astfel, având în vedere cele nouă priorităţi identificate în Raportul activităţii din primul semestru al departamentelor IMM, Mediu de Afaceri şi Turism, am intrebat-o pe doamna ministru, ce măsuri concrete propune pentru simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului de activitate al IMM-urilor. Nu în ultimul rând, am solicitat să ni se comunice modalitatea prin care acest minister doreşte dezvoltarea sistemului de educaţie antreprenorială din ţara noastră.

Domnului Daniel Chiţoiu, ministrul finanţelor publice, i-am adresat o interpelare referitoare la problema creditelor de consum, o problemă ce afectează o parte semnificativă a populației României și a cărei rezolvare, în favoarea cetățenilor, ar avea drept rezultat direct îmbunătățirea nivelului de trai a milioane de români și familiile acestora.

Curtea Supremă de Justiţie a emis în luna octombrie o hotărâre definitivă prin care obligă OTP Bank România să reducă dobânda percepută pentru creditul acordat unui client. Ca atare, dobânda aferentă creditului respectiv a scăzut de la 6,9% la circa 3%. Aceasta este prima sentinţă care sancţionează practicile abuzive ale unui instituţii bancare din țara noastră. Pe rolul instanţelor româneşti mai există însă alte câteva mii de astfel de procese între clienţi şi bănci și, având în vedere, că de la 1 octombrie 2013 a intrat în vigoare ordonanţa Guvernului care permite denunţarea clauzelor abuzive din contractele de creditare, este de așteptat o creștere a numărului românilor care să apeleze la calea Justiției pentru a beneficia de o rată a dobânzii mai echitabilă. Conform unui studiu de impact al Băncii Naţionale a României din iunie 2013, reiese că băncile au apreciat la circa 5 miliarde de lei (peste 1,1 miliarde de euro) pierderile ca urmare a introducerii proceselor colective privind clauzele abuzive practicate de bănci în contractele de creditare cu persoanele.

credite-bun

În același context, am reamintit o inițiativă comună a parlamentarilor din județul Bihor din luna aprilie 2013, prin care dorim modificarea OG 50/2010 privind creditele de consum, astfel încât titularii creditelor în valută să le poată rambursa anticipat, integral sau parţial, în moneda în care au primit creditul, în moneda de referinţă a creditului (euro) sau în moneda naţională, după cum doreşte titularul creditului. De asemenea, propunerea noastră prevede că în cazul rambursării în lei a creditelor acordate în altă monedă, acestea se vor recalcula la solicitarea titularului creditului, iar la recalcularea în lei se va ţine cont de ratele de credit lunare achitate şi de dobânda aferentă creditului utilizat. Totodată, valoarea creditului rămas de rambursat, prin recalcularea în lei, se va determina prin înmulţirea soldului creditului cu cursul de schimb mediu lunar stabilit de Banca Naţională a României, pentru moneda în care s-a acordat creditul sau moneda de referinţă a creditului din luna în care a fost încheiat contractul de creditare.

Având în vedere problema prezentată, l-am rugat pe domnul ministru să comunice, pe de o parte, care este poziția Ministerului Finanțelor Publice vizavi de această propunere de modificare a OG 50/2010 și, pe de altă parte, ce strategie intenţionează să adopte pentru a gestiona în mod favorabil intereselor cetățenilor în ceea ce privește problema reducerii dobânzilor la creditele de consum și cea privind clauzele abuzive din contractele cu societăților bancare.

Nu în ultimul rând, după câteva discuţii avute cu colegii mei din cadrul TSD Oradea şi TSD Bihor, am adresat, tot domnului ministru Daniel Chiţoiu, o întrebare cu privire la posibilitatea recuperării TVA de către persoanele fizice.

În prezent, conform legislaţiei în vigoare, persoanele fizice care efectuează, pentru locuinţele personale şi în regie proprie, lucrări de construcţii sau modificări ale unor construcţii existente – având toate autorizaţiile necesare, nu au posibilitatea de a recupera TVA aferentă achiziţiei materialelor de construcţii.

constructii

Din informaţiile care ne-au fost aduse la cunoştinţă, reiese că această stare de lucruri tinde să încurajeze, pe acest tip de tranzacţii, comerţul nefiscalizat şi facilitează apariţia evaziunii fiscale. De asemenea, credem că posibilitatea ca persoanele fizice să poată recupera TVA, pentru acest gen de activităţi, le va încuraja pe acestea, în primul rand, să solicite comerciantului de materiale de construcţii o factură (beneficiind astfel de garanţie pentru materialele cumpărate) – permiţând şi un control mai riguros în acest domeniu, va proteja comercianţii oneşti şi va contribui la încasarea unor sume mai mari la bugetul de stat.

În viitorul apropiat, în funcţie de datele pe care le vom primi, vom formula, împreună cu colegii mei, şi un proiect de lege în acest sens.