Prevenția în sănătate nu se face prin amenzi și birocratizare

Astăzi vreau să abordez un subiect despre care mi-a fost cerută părerea în repetate rânduri în ultimele zile de către pacienți, studenți sau cunoscuți preocupați de evoluția sistemului sanitar românesc. Mă refer la controversata inițiativă legislativă a PNL privind activitatea de prevenție în sănătate.

 Putem fi de acord cu toții cu dezideratul prevenției în sănătate și cu faptul că prevenţia costă mai puţin decât tratarea bolilor. Nu putem fi de acord însă cu maniera politicianistă în care a fost abordat acest subiect de către cei din PNL, la fel cum nu putem fi de partea celor care propun introducerea de coerciții financiare pentru pacienții ”indisciplinați” sau cei care doresc creșterea birocrației prin înființarea unei agenții guvernamentale denumită pompos Agenția Națională de Prevenție în Sănătate.

Ca medic și ca un om cu viziune de stânga, nu mi se pare normal și uman să umilim oamenii și să instituim prin lege coerciții financiare pentru bolnavi. Stau să mă întreb în ce țară trăim dacă principala grijă a autorităților este să umble după bolnavi ca să încaseze de la aceștia amenda neplătită? Mai mult, există multe patologii ale căror tratamente impun costuri ridicate ce nu pot fi suportate de români. Oare de unde va putea plăti un bolnav sau familia acestuia amenda preconizată de PNL, când poate unii nu-și pot asigura nici măcar minimul necesar pentru un trai decent?

Ca social-democrat, consider că s-a pornit din start cu o abordare greșită, lipsită de compasiune, ca să nu spun că ea contravine total intereselor pacienților. În loc să pună problema cum să asigure tratamente inovatoare, cât mai folositoare pacienților, unii se gândesc, în mod mercantilist, cum să mai facă rost de niște bani de pe spinarea unor semeni aflați în dificultate. Este dureros să constați că aceasta este viziunea dreptei pentru sistemul de sănătate din România!

preventie

În al doilea rând, nu mi se pare normal și nici eficient să mai înființăm o agenție guvernamentală, adică să creștem birocrația în sistemul de sănătate. Am numărat: din 28 de articole cât are inițiativa legislativă, în 21 se face referire la Agenția Națională de Prevenție în Sănătate. Cred că mult mai corect ar fi fost ca propunerea să se cheme ”legea privind Agenția Națională de Prevenție în Sănătate”. Măcar așa era limpede pentru oricine care sunt intențiile reale ale celor care stau în spatele ei!

Pe scurt, propunerea PNL este neconstituțională, ambiguă și orientată împotriva intereselor pacienților! Înainte de a crea sancțiuni pentru bolnavii care nu se prezintă la medic, trebuie să ne asigurăm că aceștia au la dispoziție infrastructura medicală dezvoltată în toată țară. Asta ar trebui să ne preocupe pe toți, inclusiv pe cei din PNL, nu să mai înființăm niște agenții și să mai punem pe funcții niște oameni de partid.

Nu susțin și nu voi vota această inițiativă legislativă pentru că sunt convins că problema prevenției în sănătate nu se rezolvă prin amenzi sau prin înființarea vreunei agenții minune care să cheltuiască banii contribuabilului. Nu așa vom rezolva problema, ci prin eficientizarea instituțiilor pe care le avem deja și care funcționează, prin corectarea disfuncționalităților și sancționarea abaterilor, precum și prin dezvoltarea infrastructurii medicale, prin continuarea investițiilor în spitale noi și modernizarea celor vechi, dotarea lor cu aparatură de ultimă generație, dar și prin finanțarea adecvată a programelor de screening și stimularea angajării medicilor în toate zonele țării, inclusiv în mediul rural.

Acestea trebuie să fie prioritățile noastre și despre aceste lucruri ar trebui să fie dezbaterea publică, nu despre invențiile celor din PNL! Tocmai de aceea vă propun să încheiem aici aceste discuții sterile și să îi lăsăm pe domnii și doamnele din PNL să continue agenda lor privind amenzile date pacienților, iar noi să ne preocupăm de problemele cu adevărat importante pentru români!

 

Inițiativă legislativă privind reglementarea statutului personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă

În numele mai multor senatori și deputați și cu susținerea colegilor din Bihor, pe 22 decembrie 2015, am depus la Senat proiectul de lege care reglementează statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

Serviciile de Ambulanţă Judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov sunt unităţi strategice de interes naţional, fiind parte importantă şi rol de bază în Sistemului naţional de servicii medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat în baza Legii 95/2006 Titlu IV, unităţi care asigură asistenţa medicală de urgenţă publică integrată, împreună cu structurile de profil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prin Direcţia pentru apel unic de urgenţă 112.

Asistenţa medicală de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri diagnostice şi terapeutice întreprinse de către personalul profesionist operativ de intervenţie, şi este acordată la diferite niveluri, de către medici, asistenţi medicali, ambulantieri/şoferi autosanitată şi operatori registratori de urgenta, cu diferite grade de pregătire. Serviciile de Ambulanţă Judeţene, respectiv Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov sunt unităţile sanitare publice de importanţă strategică, cu personalitate juridică, finanţate integral din bugetul de stat, în subordonarea directă a Ministerului Sănătăţii prin Compartimentul de Medicină de Urgenţă.

În Monitorul Oficial nr. 88 din 4 februarie 2014 a fost publicată O.U.G. nr. 1 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Astfel, a fost constituit Departamentul pentru situaţii de urgenţă, in cadrul MAI, cu atribuţii de coordonare şi control, la nivel naţional, a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă inclusiv primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă în prespital. Departamentul coordonează operaţional Serviciile de Ambulanţă Judeţene, respectiv Bucureşti-Ilfov incadrând activitatea acestor unitati sanitare publice în categoria celor de importanţă strategică.

Având în vedere rolul major al activităţii acestei categorii de personal profesionist de intervenţie, se impunea elaborare şi legiferarea unui statut.

DOC-page-001

Proiectul de statut conţine noile principii, termeni şi idei apărute ca urmare a integrării serviciilor de ambulanţă în Sistemul naţional strategic de urgenţă, sistem în care a apărut personalul paramedical (pompier fără pregătire medicală). Proiectul de statut are drept scop eliminarea discriminării şi asimilarea unor drepturi dobândite de personalul operativ militar din cadrul M.A.I., ce îndeplinesc atribuţii de urgenţă şi intervine alături de personalul profesionist operativ de intervenţie din Serviciile de Ambulanţă Judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

Proiectul nostru recunoaşte şi asigură păstrarea personalului profesionist operativ de intervenţie cu studii superioare şi studii medii care activează în Serviciile de ambulanţă Judeţene şi în Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

Promovarea unei asemenea măsuri legislative era necesară pentru a prevedea modalitatea de stabilire a condiţiilor de asimilare nediscriminatorie a personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de statuare a regimului muncii în condiţii deosebite şi speciale.

Prin limitarea şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi ale personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene și Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se crează premiza acoperirii legale a acestora prin statuarea unor drepturi compensatorii de muncă şi de pensionare, similare categoriilor de personal din cadrul celorlalte ministere parte a sistemului sus-mentionat.

Având în vedere necesitatea furnizării de servicii medicale de urgenţă în concordanţă cu nevoile reale ale comunităţii şi implicarea nemijlocită a personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov în cadrul Sistemului National strategic de ugenţă, consider se impune adoptarea acestui act normativ.

Schimbările preconizate de actul normativ vizează:

1. reglementarea şi definirea prin statut a personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, ca personal profesionist calificat, cu responsabilităţi malpraxis şi care răspunde disciplinar, civil şi penal pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu;

2. stabilirea obligațiilor precum şi a drepturilor personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, personal care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase, urmând ca prin acestă lege, personalul profesionist operativ de intervenţie să dobândească un STATUT special;

3. restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi ale personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov;

4. stabilirea modalitaţilor de participare directă şi activă a personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov în caz de instituire a PLANULUI ROŞU, a stării de urgenţă, a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război;

5. stabilirea modalităţilor de selecţionare, pregătire, încadrare şi încetare a relaţiilor de munca ale personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov;

6. stabilirea măsurilor compensatorii acordate personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor de Ambulanţă Judeţene si Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov în caz de deces sau incapacitate definitivă de muncă.