Combaterea Ambroziei

Ieri, am depus la Senat două întrebări parlamentare adresate miniştrilor sănătăţii şi mediului privind problema combaterii Ambroziei, o buruiană nocivă atât pentru mediul înconjurător, cât şi pentru sănătatea oamenilor.

Ambrosia artemisiifolia sau iarba pârloagelor este o specie invazivă, caracterul ei nociv  pentru populație fiind cauzat de afecţiunile alergice pe care le provoacă în perioada înfloririi.  Planta se găseşte frecvent de-a lungul căilor de comunicație (şosele, căi ferate), dar și în intravilanul şi extravilanul localităţilor, atât pe proprietăți private, cât și publice. Specialiştii estimează că în România suprafaţa pe care creşte această buriană este foarte mare și este în creștere, la fel cum, în ultima perioadă, a crescut și numărul pacienţilor care sunt alergici la ambrozie.

Din aceste motive consider că este important să se monitorizeze distribuţia acestei specii, concentraţia de polen din aer, precum şi posibile modificări în prevalenţa alergiei la polen la nivel național. De asemenea, există o nevoie urgentă de a organiza intervenţii pentru a opri expansiunea acestei plante invazive şi pentru a controla zonele deja poluate. Pentru a controla răspândirea, se impune depistarea precoce prin programe de monitorizare, în special în zonele de risc înalt – cum este zona de Vest a țării – şi acţiuni concrete de diminuare a populaţiilor masiv instalate pe întreg teritoriul României.

La ora actuală nu există însă un cadru legal la nivel național privind această problemă, chiar dacă de-a lungul timpului au existat mai multe solicitări și inițiative cetățenești pentru o astfel de abordare. Există doar măsuri și hotărâri ale autorităților locale, însă efectele acestor acțiuni locale au fost cu mult sub așteptări. Ineficiența acestor abordări locale indică faptul că problema poate fi rezolvată doar printr-o abordare unitară și comprehensivă la nivel național. În acest sens, vă amintesc că la nivelul Uniunii Europene, există câteva exemple de bune practici, combaterea ambroziei fiind reglementată prin lege de mai mult de 10 ani.

Austria, Germania, Italia şi Slovenia utilizează cu precădere metodele preventive, precum creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei, prevenirea răspândirii şi introducerii în zone neinfestate şi monitorizarea. De asemenea, se utilizează şi metode convenţionale de combatere precum cele mecanice, chimice şi biologice, însă acestea sunt însoţite de reglementări legislative foarte clare. Modul de stabilire a metodelor de control ce sunt aplicate este dependent de gradul de invadare şi zona afectată. În Ungaria, a fost creată și o comisie interministerială pentru combaterea Ambrosia artemisiifolia, rolul ei fiind de a crea o bază legislativă pentru obligativitatea combaterii florii pustei. Astfel combaterea acestei specii a devenit obligatoriu pentru fiecare proprietar de teren înainte de perioada înfloririi.

Având în vedere impactul acestei specii de plantă asupra stării de sănătate a oamenilor şi asupra mediului înconjurător, i-am întrebat pe ministrul sănătăţii şi cel al mediului dacă au în vedere reglementarea legală a problemei, precum și măsurile pe care intenționează să le ia pentru a determina o reacție mai promptă și o implicare mai activă din partea autorităților statului în combaterea acestei plante atât de dăunătoare, mai ales că ne apropiem de perioada ei de înflorire.

În funcţie de răspunsul domniilor lor, precum şi de sprijinul cetăţenilor, intenţionez ca pe viitor să continui demersurile în această problemă, inclusiv, dacă va fi nevoie, prin susţinerea unei iniţiative parlamentare.

ambrozie

Reclame